Telefoon: 06 - 1187 9711 |

De afgelopen tijd is veel inzet geleverd voor de bouw van waarderingsmodellen. De klus om de waarde indicatoren op de juiste wijze te vertalen naar het model is een enorme uitdaging. Kennis van ICT en het werken met SQL is hier behulpzaam bij. Het toewerken naar modellen waarbinnen ook de uitzonderlijke objecten een plek in hebben is de kunst.

Veel werk is verzet in het behandelen van bezwaren en beroepen. Steeds meer wordt de eigenaar en/of gebruiker directer benaderd in deze trajecten. Het toelichten van de waardering in een vroeg stadium en het bezoeken van objecten ter plaatse, helpt het acceptatieniveau te verhogen. Uiteraard is een correcte waardering het uitgangspunt. Een bijkomend voordeel is een actuele kennis van de jurisprudentie.

Referenties