Telefoon: 06 - 1187 9711 |

Continuïteit in het werkzaam zijn als taxateur, garandeert een blijvende actuele kennis. De vastgoed markt is stevig in beweging. Marktomstandigheden veranderen en leiden tot aanpassingen in de waarderingsmodellen. Valentar adviseert hier bij en helpt om de juiste keuzes te maken.

De toenemende wens om direct en intensiever contact te zoeken met eigenaren en gebruikers vraagt om een andere aanpak. Uitleg van de wijze van waarderen en transparant zijn in de methodiek, leidt tot een betere acceptatie van de WOZ-waarden. Of het nu gaat om woningen of bedrijven, Valentar levert een doelgerichte inzet en is uw visitekaartje naar buiten.

Referenties